home

aplikacje

3D

lektury

blog

pisanie

WMC

 

dokument word

dokument pdf

odsyłacz do serwisu YouTube

plik audio

plik video

                 

bieżąca lektura:: Hanna Krall - "Pola"

następna lektura: William Golding - "Władca much"   termin: 25 lutego

 

       

 

zadania domowe

zadanie

termin 

bieżące zadania do lektury "Pola"

środa, czwartek
   

 

 

 

 

 

 

 

styczeń

7.01. – 11.01

wtorek

"Pola" - zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

gramatyka: synonimy, antonimy, neologizmy, archaizmy, homonimy - sprawdzian wiadomości

środa

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. I

czwartek

różne postawy bohaterów opowiadania "Pola", cz. II

piątek

Apolonia Machczyńska - portret bohaterki opowiadania H. Krall    Pola oczami wnuczki - artykuł

grudzień

3.12. – 7.12.

wtorek

"Oskar i pani Róża" - zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

gramatyka: synonimy, antonimy, neologizmy, archaizmy, homonimy - sprawdzian wiadomości

środa

różne typy zadań na egzaminie gimnazjalnym - omówienie przykładowego arkusza, cz. II

czwartek

"Oskar i pani Róża" - legenda o dwunastu proroczych dniach

piątek

"Oskar i pani Róża" - w poszukiwaniu duchowej strony życia

listopad

26.11. – 30.11.

wtorek

gramatyka: elementy gwary kaszubskiej

środa

cechy dramatu na przykładzie "Balladyny" J. Słowackiego

środa

M. Zusak - "Złodziejka książek", omówienie fragmentu utworu

czwartek

różne typy zadań na egzaminie gimnazjalnym - omówienie przykładowego arkusza, cz. I

piątek

gramatyka: synonimy, antonimy, neologizmy, archaizmy, homonimy - powtórzenie wiadomości

listopad

19.11. – 23.11.

wtorek

Balladyna w różnych rolach życiowych (córka, siostra, żona, królowa)

środa

R. Kapuściński - "Cesarz", omówienie fragmentu utworu

środa

gramatyka: archaizmy

czwartek

Balladyna - charakterystyka postaci

piątek

prezentacja i ocena wypracowań stylistycznych

listopad

13.11. – 16.11.

wtorek

przewodnik po świecie "Balladyny" - prezentacja zadań domowych

środa

śladem zbrodni Balladyny, cz. I

środa

gramatyka: neologizmy

czwartek

śladem zbrodni Balladyny, cz. II

piątek

gramatyka: neologizmy - ćwiczenia utrwalające

listopad

5.11. – 9.11.

wtorek

"Balladyna" - zadania sprawdzające znajomość lektury

piątek

przewodnik po świecie "Balladyny"

październik

29.10. – 31.10.

wtorek

J. D. Salinger - "Buszujący w zbożu", omówienie fragmentu utworu, cz. I

środa

J. D. Salinger - "Buszujący w zbożu", omówienie fragmentu utworu, cz. II

środa

gramatyka: związki frazeologiczne, na lekcji obowiązuje zeszyt ćwiczeń

październik

22.10. – 26.10.

wtorek

G. Orwell - "Folwark zwierzęcy", omówienie fragmentu utworu, cz. I

środa

prace multimedialne - prezentacja zadań domowych

środa

G. Orwell - "Folwark zwierzęcy", omówienie fragmentu utworu, cz. II

czwartek

gramatyka: antonimy, na lekcji obowiązuje zeszyt ćwiczeń

piątek

gramatyka: związki frazeologiczne, na lekcji obowiązuje zeszyt ćwiczeń

październik

15.10. – 19.10.

wtorek

W. Szpilman - "Pianista", omówienie tekstu z podręcznika

środa

związki frazeologiczne - prezentacje multimedialne

środa

gramatyka: synonimy, na lekcji obowiązuje zeszyt ćwiczeń

czwartek

W. Szpilman - "Pianista", omówienie tekstu z podręcznika, cz. II + fragment filmu

piątek

gramatyka: synonimy - ćwiczenia utrwalające

październik

8.10. – 12.10.

wtorek

Santiago i jego samotna walka, czyli człowiek w sytuacji ekstremalnej, cz. I

środa

Santiago i jego samotna walka, czyli człowiek w sytuacji ekstremalnej, cz. II

środa

gramatyka: fonetyka - powtórzenie wiadomości 

czwartek

"Stary człowiek i morze" - animacja filmowa na podstawie książki E. Hemingwaya

piątek

gramatyka: fonetyka - sprawdzian wiadomości

październik

1.10. – 5.10.

wtorek

"Stary człowiek i morze" - zadania sprawdzające znajomość lektury

środa

 "Stary człowiek i morze" - Santiago i Manolin

środa

gramatyka: akcent w języku polskim

czwartek

"Stary człowiek i morze" - portret starego rybaka

piątek

gramatyka: fonetyka ćwiczenia utrwalające

wrzesień

24.09. – 28.09.

wtorek

gramatyka: podstawowe zjawiska fonetyczne

środa

J. Kochanowski - "Tren VII", analiza i interpretacja

środa

mitologia jako źródło związków frazeologicznych

czwartek

gramatyka: podstawowe zjawiska fonetyczne - ćwiczenia utrwalające

piątek

recytacja "Trenu VIII" Jana Kochanowskiego

wrzesień

17.09. – 21.09.

wtorek

recytacja wiersza T. Różewicza pt. "Warkoczyk"

środa

wycieczka do Muzeum Stutthof w Sztutowie  

czwartek

J. Kochanowski - "Tren VIII", analiza i interpretacja, cz. I

piątek

J. Kochanowski - "Tren VIII", analiza i interpretacja, cz. II

wrzesień

10.09. – 14.09.

wtorek

gramatyka: rodzaje głosek

środa

T. Różewicz - "Warkoczyk", analiza i interpretacja wiersza       

środa

związki frazeologiczne z nazwami produktów spożywczych

czwartek

"Upadek pierwszych ludzi" - omówienie tekstu

piątek

nawiązania do Biblii w związkach frazeologicznych

wrzesień

3.09. – 7.09.

wtorek

lekcja organizacyjna, spis lektur do klasy III

środa

E. Nowak - "Rozmowa koleżanek", omówienie tekstu

środa

fonetyka - wprowadzenie, podział wyrazu na głoski

czwartek

cyfry i liczby w związkach frazeologicznych

piątek

"Sąd Parysa" - omówienie tekstu